0974 223 363

(024) 3232 1866

(024) 3232 1876
 

Mrs. Vân: 0974.223.363
   ​

Mr. Tài: 0915.561.696
  

Ms. Lâm: 0918.357.493​
​   ​

Mrs. Oanh: 0947.078.186
  

Mrs. Linh: 0812.188.868​ 
​   

 

SELECT *,if( discount > 100,(round((discount/price_tour)*100)), discount) as discount_percent FROM fs_tours WHERE 1=1 AND published = 1 and start_main_alias = 'ha-noi' ORDER BY created_time DESC, ordering DESC
4 ngày 3 đêm

HÀ NỘI – HONG KONG

Phương tiện:

Khởi hành: 01/01/1970

Liên hệ

4 ngày 3 đêm

HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI – HÀ NỘI

Phương tiện:

Khởi hành: 01/01/1970

8.900.000 đ

6 ngày 5 đêm

TOUR HÀ NỘI - DUBAI - SAFARI – ABU DHABI

Phương tiện:

Khởi hành: 20/11/2019

26.900.000 đ

3 ngày 2 đêm
3 ngày 2 đêm

HÀ NỘI – TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI - NGHĨA LỘ - SUỐI GIÀNG

Phương tiện:

Khởi hành: 06/09/2019

2.150.000 đ

5 ngày 4 đêm

TOUR DU LỊCH BÌNH NHƯỠNG – KHAI THÀNH - NÚI MYOHYANG

Phương tiện:

Khởi hành: 24/05/2019

Liên hệ

3 ngày 2 đêm

HÀ NỘI - KHAU PHẠ - MÙ CANG CHẢI - NGỌC CHIẾN

Phương tiện:

Khởi hành: 10/05/2019

1.990.000 đ

5 ngày 4 đêm
7 ngày 6 đêm
2 ngày 1 đêm

HÀ NỘI - MAI CHÂU - MỘC CHÂU

Phương tiện:

Khởi hành: 28/04/2019

990.000 đ