0974 223 363

(024) 3232 1866

(024) 3232 1876
 

Mrs. Vân: 0974.223.363
   ​

Mr. Tài: 0915.561.696
  

Ms. Lâm: 0918.357.493​
​   ​

Mrs. Oanh: 0947.078.186
  

Mrs. Linh: 0812.188.868​ 
​   

Mrs. Nhi: 0942.969.616  
​   

SELECT *,if( discount > 100,(round((discount/price_tour)*100)), discount) as discount_percent FROM fs_tours WHERE 1=1 AND published = 1 and start_main_alias = 'tour-ha-noi' ORDER BY created_time DESC, ordering DESC
2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO AMBASSADOR CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 23/05/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO MAGENTA CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 04/05/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO HERMES CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 28/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 4 SAO SENA CRUISES 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 28/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO O' GALLERY LOTUS 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 22/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO SCARLET PEARL CRUISES 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 20/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO ROSY CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 10/04/2021

Liên hệ

3 ngày 2 đêm

DU THUYỀN 5 SAO APHRODITE CRUISES 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 08/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO STELLAR OF THE SEAS 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 08/04/2021

Liên hệ

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN 5 SAO SIGNATURE HẠ LONG CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện:

Khởi hành: 06/04/2021

Liên hệ